ثبت نام اولیه شرکت جدید

متقاضيان محترم از درج عناويني چون "شركت" ، "بازرگاني" ، "مسئوليت محدود" و... خودداري فرماييد. براي جداسازي قسمت هاي مختلف اسامي تنها از يك space استفاده نماييد (عدم رعايت اين موارد موجب عدم نمايش شركت در موقع جستجو مي گردد) .

مليت شركت
تقسيم بندي فعاليت شركت
 
محل ثبت (استان)   محل ثبت (شهرستان)  
کد ثبتی شرکت  
نام حقوقی شرکت (فارسی)  
شماره کارت بازرگانی   شماره کارت ملی مدیرعامل  
شماره موبایل   ایمیل
نام مدیرعامل (فارسی)     نام خانوادگی مدیرعامل (فارسی)  
طراحي و توليد نرم افزار شرکت ارتباطات نوين فرانام

it@imed.ir